Pendampingan Penyusunan Buku Ajar Al- Quran Hadits ke Guru MIM 02 Paciran

(Oleh : Idzi Layyinati, M.Pd.) Peningkatan profesionalisme guru diperlukan dalam peningkatan kompetensi salah satunya melalui pendampingan penyusunan buku ajar. Mayoritas materi Al quran hadist adalah tergolong al quran hadist praktis…

Continue ReadingPendampingan Penyusunan Buku Ajar Al- Quran Hadits ke Guru MIM 02 Paciran

Pendampingan Penyusunan Buku Ajar Aqidah Akhlaq ke Guru MIM 02 Paciran

(Oleh: Moh. Chotibuddin, M.Pd) Pendidikan adalah “pengaruh , bantuan atau tuntutan  yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada anak didik[1]. Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, dan merupakan…

Continue ReadingPendampingan Penyusunan Buku Ajar Aqidah Akhlaq ke Guru MIM 02 Paciran